UW GEGEVENS VERGETEN?

Opdrachtgevers

Wilt u een vacature of opdracht uitzetten?

Voor het uitzetten van vacatures en opdrachten kunt u hier uw gegevens plaatsen. Ik kan de eerste informatie telefonisch behandelen, maar in een persoonlijk gesprek zal de opdracht uitvoerig doorgenomen worden. Een duidelijke omschrijving van de vacature/opdracht, duur en inhoudelijke zaken zoals taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Om de juiste kandidaat te vinden voor uw organisatie dienen wij echter veel meer te weten dan puur een functieprofiel. Wij zullen u vragen naar benodigde competenties, cultuur, fase waarin de organisatie zich op dit moment bevindt en de te verwachten ontwikkelingen.

Ik heb een gedegen werkervaring en netwerk opgebouwd in de zorg. Dit resulteert voor U in een doelgerichte en tijdbesparende invulling van de opdrachten. Ik zal u niet vermoeien met vele CV’s maar maak een selectie van hooguit 2 geschikte kandidaten. Deze kandidaten zijn vooraf gescreend op ervaring, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar vooral: past de persoon en persoonlijkheid met bepaalde competenties op die specifieke functie binnen uw organisatie. Dwz. is er goede match tussen cultuur, omgangsvormen en integriteit.

Vaste medewerkers:
Om de opdrachtgever te kunnen voorzien van geschikte kandidaten wordt er gebruik gemaakt van de reguliere wervingsactiviteiten zoals onze eigen database, ons uitgebreide netwerk in de zorg, internet en netwerksites. Daarnaast zullen we ook executive search toepassen. Hieronder wordt verstaan het pro-actief benaderen van medewerkers op vergelijkbare posities in relevante en interessante Zorgorganisaties. Veel mensen denken er over na om van baan te wisselen maar zijn nog niet actief op zoek. Wij hebben de ervaring dat door pro-actief deze mensen te benaderen met een concrete vacature we juist de loyale werknemers bereiken.


Interim medewerkers:
Naast het werven en selecteren van professionals voor vaste banen, kunt u een beroep doen op onze interim professionals. Deze zelfstandige professionals hebben reeds hun sporen verdiend bij verschillende opdrachtgevers. Ze willen graag hun kennis en ervaring benutten om uw organisatie te ondersteunen in tijden van reorganisatie en/of ter tijdelijke invulling van een functie.

TOP